top of page

POUŽÍVANÉ METODY

Měkké a mobilizační techniky

ACT - Akrální koaktivační terapie

PNF - Proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Metoda Ludmily Mojžíšové

Vojtova metoda

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna

Senzomotorický trénink

Kinezioe – TAPING

Instruktáž Nordic WALKING

Cvičení pro těhotné a předporodní kurzy

Fyzio po porodu

Diagnostika nohy pomocí Podoskopu a PodoCAMU

 

bottom of page